Şube Müdürlerimiz
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü
Dr. Levent ONAT
İdari ve Mali İşler Şube Müdürü
Kürşad YILMAZ
İnsan Kaynakları Şube Müdürü
Mehmet YEŞİLDENİZ
İzleme ve Değerlendirme Şube Müdürü
Dr. Murat BUTTAN
Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü
Ecz. Fırat YAVUZ